Otváracie hodiny
Po. – Pia.: 7°° – 16°° hod.


OBJEDNANIE NA KONTROLU
038 53 678 23
objednavky@stktopolcany.sk


Príjem vozidiel na technickú alebo emisnú kontrolu je regulovaný tak,aby sa kontroly ukončili do konca otváracích hodín STK.


OZNÁMENIE KORUPCIE
0915 777 054
korupcia@stktopolcany.sk

Technické kontroly vykonávané v našej stanici technických kontrol:

 1. 1)Technická kontrola pravidelná pozostáva z

 2. porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 9 písm. a)
 3. kontroly a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla a kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie pravidelných technických kontrol.
 • 2) Technická kontrola zvláštna

 • sa vykonáva v úplnom alebo čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie technických kontrol zvláštnych.
 • 3) Technická kontrola administratívna

 • sa vykonáva v čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie technických kontrol administratívnych.
 • 4) Technická kontrola na vydanie prepravného povolenia

 • sa vykonáva v úplnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a posúdením dokladu o zhodnosti vozidla so štandardmi emisií, znečisťujúcich látok a zvuku, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla, a podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie technických kontrol na vydanie prepravného povolenia.
 • 5) Opakovaná technická kontrola

 • sa vykonáva podľa § 49 ods. 2 písm. g) zákona v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách podľa odsekov 1 až 6, a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.
 1. 6) Doklady predkladané pri TK a EK.

 2. vozidlá s namontovaným plynovým zariadením potvrdenie o montáži /ak tak vozidlo nebolo vyrobené/
 3. vozidlá so zdržaným OEV políciou-potvrdenie o zadržaní a kópiu OEV
 4. nákladné vozidlá-protokol o kontrole tachografu /obmedzovača rýchlosti/

Predkladané doklady pri TKČo je potrebné vykonať pred príchodom na technickú kontrolu

 • prekontrolujte si súhlasnosť čísla VIN vozidla uvedeného v osvedčení o evidencii s číslom na vozidle (spravidla je to 17 čísiel a písmen). Nezhoda tohto údaju sa hodnotí ako chyba.
 • prekontrolujte si osvetlenie vozidla, smerovky, brzdové svetlá, nastavovanie svetiel podľa zaťaženia, funkciu stieračov, ostrekovačov a húkačky (výskyt dosť často banálnych chýb, ktoré sa dajú jednoducho odstrániť pred kontrolou).
 • najlepšie je, keď ide vozidlo na technickú kontrolu po servisnej prehliadke.
 • prekontrolujte stav povinnej výbavy a použiteľnosti prostriedkov prvej pomoci v lekárničke.
 • u vozidiel kategórie N2, N3, M2,M3 ak sú vybavené tachografom, platnosť overenia tachografu a funkciu obmedzovača rýchlosti.
 • prekontrolujte stav pneumatík z hľadiska tlaku, opotrebenia ( hlbka hlavných drážok 1mm u vozidiel kategórie L1e, a 1,6mm u ostatných vozidiel), súhlasnosť rozmeru pneumatík a diskov s údajmi uvedenými v osvedčení o evidencii.
 • Kontrola úniku prevádzkových kvapalín (nafta, benzín, olej.....)
 • Toto sú uvedené základné kontroly, ktoré si môže urobiť každý sám a bývajú častými nedostatkami pri kontrole vozidiel a pritom by vôbec nemuseli byť.


Hodnotenie technického stavu

 • Vozidlo po kontrole môže byť

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • Dokladom o vykonaní technickej kontroly je protokol o technickej kontrole, osvedčenie o technickej kontrole a vyznačená nalepená kontrolná nálepka.


Základné kategórie vozidiel

 • Základné kategórie vozidiel

 • Kategória L: motorové vozidlá s menej ako 4 kolesami a štvorkolky
 • Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu osôb
 • Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu nákladov
 • Kategória O: prípojné vozidlá
 • Kategória T: kolesové traktory
 • Kategória C: pásové traktory
 • Kategória R: prípojné vozidlá za traktory
 • Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje
 • Kategória P: pracovné stroje
 • Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií
 • Niektoré kategórie sa ďalej členia. Podrobnosti sú uvedené v prílohe 1 Zákona 725/2004 Z.z. 
  o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. 


Lehoty technických kontrol pravidelných

(§ 47 ods. 1 vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z.z  v znení neskorších predpisov)

KATEGÓRIE VOZIDIELLEHOTY TK PRAVIDELNEJ
L1e a L2e ( len s evidenčným číslom) 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 4 roky
L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1, O1 a O2 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky
M2, N2, N3,O3,O41 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok
M31 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok, po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie každých 6 mesiacov
M1 až M3, N1 až N1 až N3, O1 až O4 používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok
T1 až T5 a R1 až R44 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky
L1e až L7e, M1 až M3, N1 až N3, O1 až O4, T1 až T5 a R1 až R4 používané v autoškole ako výcvikové vozidlo1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok


Cenník pre technické kontroly