Otváracie hodiny
Po. – Pia.: 7°° – 16°° hod.


OBJEDNANIE NA KONTROLU
038 53 678 23
objednavky@stktopolcany.sk


Príjem vozidiel na technickú alebo emisnú kontrolu je regulovaný tak,aby sa kontroly ukončili do konca otváracích hodín STK.


OZNÁMENIE KORUPCIE
0915 777 054
korupcia@stktopolcany.sk

Najčastejšie otázky o technických a emisných kontrolách vozidiel

AKÉ DOKLADY TREBA PREDLOŽIŤ PRI PRAVIDELNEJ TK, RESP. EK?

 • Pri pravidelnej TK treba predložiť:

 • osvedčenie o evidencii vozidla alebo jeho aktuálnu kópiu v prípade, že vozidlo má vydané iba osvedčenie o evidencii. V prípade vozidiel, ktoré majú vydané osvedčenie o evidencii vozidla - OEV a technický preukaz vozidla, treba predložiťOEV, aj technický preukaz. Ak bolo zadržané OEV, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom;
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu;
 • platné osvedčenie o EK, ak vozidlo tejto povinnosti podlieha.
 • Pri pravidelnej EK treba predložiť:

 • osvedčenie o evidencii vozidla alebo jeho aktuálnu kópiu v prípade, že vozidlo má vydané iba osvedčenie o evidencii. V prípade vozidiel, ktoré majú vydané osvedčenie o evidencii vozidla - OEV a technický preukaz vozidla, treba predložiťOEV, aj technický preukaz. Ak bolo zadržané OEV, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom;
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu

AKÉ SÚ LEHOTY PRAVIDELNÝCH TECHNICKÝCH KONTROL (TK) PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE VOZIDIEL?

 • Kategórie malé motocykle dvojkolesové a trojkolesové (L1 a L2) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v4-ročných intervaloch.
 • Kategórie motocykle (L3, L4), motorové trojkolky (L5), štvorkolky (L6, L7), osobné vozidlá (M1), dodávkové vozidlá do 3 500 kg(N1), prívesy do 750 kg (O1) a  prívesy od 750 kg do 3 500 kg (O2) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
 • Kategórie autobusy (M2, M3), nákladné vozidlá (N2, N3) a prívesy do 10 000 kg, resp. nad 10 000 kg (O3, O4) – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách. Autobusy kat. M3 po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách.
 • Kategórie kolesové traktory (T) a prípojné vozidlá za traktory (R) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách. 
 • Podrobnosti sú uvedené v § 47 Vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z.

AKÉ SÚ LEHOTY PRAVIDELNÝCH EMISNÝCH KONTROL (EK) PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE VOZIDIEL?

 • Osobné a dodávkové vozidlá (M1 a N1) so zážihovým (benzínovým) motorom bez katalyzátora – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách.
 • Osobné a dodávkové vozidlá  (M1 a N1) so zážihovým (benzínovým) motorom s katalyzátorom – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
 • Osobné a dodávkové vozidlá (M1 a N1) so vznetovým (naftovým) motorom – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
 • Autobusy a nákladné vozidlá (M2, M3, N2 a N3) – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročnýchlehotách.
 • Traktory (T) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
  Podrobnosti sú uvedené v §67 Vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z.

ČO ROZUMIEME POD PRVÝM PRIHLÁSENÍM VOZIDLA DO EVIDENCIE?

 • Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v SR alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

AKÁ JE POVINNÁ VÝBAVA VOZIDIEL KATEGÓRIE M1 (OSOBNÉ VOZIDLÁ)?

 • výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č. 27,
 • bezpečnostný odev (reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), pričom odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
 • náhradné koleso s diskom,
 • príručný zdvihák,
 • kľúč na matice alebo skrutky kolies,
 • autolekárnička (obsah lekárničky je uvedený vo Vyhláške MZ SR č. 143/2009 Z. z.).

nameNajčastejšie otázky
www.testek.sk