Otváracie hodiny
Po. – Pia.: 7°° – 16°° hod.


OBJEDNANIE NA KONTROLU
038 53 678 23
objednavky@stktopolcany.sk


Príjem vozidiel na technickú alebo emisnú kontrolu je regulovaný tak,aby sa kontroly ukončili do konca otváracích hodín STK.


OZNÁMENIE KORUPCIE
0915 777 054
korupcia@stktopolcany.sk

Emisné kontroly

Emisnou kontrolou sa kontroluje stav motora a jeho systému, ktorí ovplyvňuje tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržiavanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora.

 1. Emisnou kontrolou sa kontroluje motorové vozidlo: (§66 ods.4 a-g Zák .725)

 2. so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom,
 3. sozážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom,
 4. sozážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
 5. so vznetovým motorom,
 6. so vznetovým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
 7. so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na plynné palivo,
 8. so zážihovým motorom prestavaným na alternatívny pohon plyn.
 1. Druhy emisných kontrol (§67)

 2. emisnú kontrolu pravidelnú
 3. emisnú kontrolu zvláštnu
 4. emisnú kontrolu administratívnu

Predkladané doklady pri EK

 • Počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolované hovozidla.


Čo je potrebné vykonať pred emisnou kontrolou.

 

 • prekontrolujte si súhlasnosť čísla VIN vozidla uvedeného v osvedčení o evidencii a na vozidle (spravidla je to 17 čísel a písmen). Nezhoda tohto údaju sa hodnotí ako chyba.
 • skontrolovať tesnosť výfukovej sústavy
 • u vozidiel s palubnou diagnostikou OBD nechať si skontrolovať stav pamäte chýb (odstrániť chyby – vymazať pamäť). Existencia chyby v pamäti OBD jednotky je dôvod na ukončenie merania (prístroj technika nepustí do módu merania) a vyhodnotenia vozidla ako nespôsobilé i keď chyba nemusí súvisieť s emisným systémom.
 • skontrolovať únik prevádzkových kvapalín (nafta, benzín, olej....)
 • kontrola funkčnosti termostatu a ventilátora chladiacej a sústavy motora
 • kontrola zátky dolievacieho hrdla nádržky chladiacej kvapaliny


K vykonaniu emisnej kontroly je potrebné predložiť:

 

 1. Osvedčenie o evidencii (OEV) časť II, alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní OEV časť II vydaným orgánom policajného zboru. Ak nebolo vydané OEV časť II, tak OEV časť I.
 2. Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s plynovým pohonom
 3. Doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu , ak sa jedná o hromadnú prestavbu na plynový pohon.
 4. Rozhodnutie obvodného úradu ak obvodný úrad uznal platnú emisnú kontrolu.
 1. Po vykonaní EK sa vozidlo hodnotí:

 2. spôsobilé na premávku napozemných komunikáciáchb)   
 3. nespôsobilé na premávku napozemných komunikáciách
 • Dokladom o vykonaní EK je vyznačený protokol o emisnej kontrole, osvedčenie o emisnej kontrole a vyznačená kontrolná nálepka.


Lehoty emisných kontrol pravidelných

(§ 67 ods. 1 vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z.z v znení neskorších predpisov)

  
KATEGÓRIE VOZIDIEL LEHOTY EK PRAVIDELNEJ
M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky
M1 a N1 so vznetovým motorom4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky
M2, M3, N2 a N31 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok
M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok
T1 až T54 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky
M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok
M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok


Cenník pre emisné kontroly