Otváracie hodiny
Po. – Pia.: 7°° – 16°° hod.


OBJEDNANIE NA KONTROLU
038 53 678 23
objednavky@stktopolcany.sk


Príjem vozidiel na technickú alebo emisnú kontrolu je regulovaný tak,aby sa kontroly ukončili do konca otváracích hodín STK.


OZNÁMENIE KORUPCIE
0915 777 054
korupcia@stktopolcany.sk

O nás

 • Stanica technickej a emisnej kontroly vznikla v roku 1999 v objekte firmy J.R doprava a obchod.
 • Začínali sme na jednej univerzálnej linke, kde sa vykonávali technické a emisné kontroly.
 • Postupom času ako narastal počet vozidiel sme sa rozhodli postaviť nový objekt výlučne len na vykonávanie technických a emisných kontrol.
 • V roku 2007 sme sa presťahovali do nového objektu v ktorom vykonávame technické a emisné kontroly doposiaľ. Presťahovaním do nového objektu sa zlepšili pracovné podmienky pre technikov a hlavne sa spríjemnilo prostredie pre zákazníkov, kde môžu v prijímacej hale sledovať televíziu a dať si malé občerstvenie.
 • Je nespochybniteľné, že korupcia zasahuje okrem štátnej správy a samosprávy i do podnikateľského prostredia, kde spôsobuje nielen etické, ale i ekonomické, sociálne a politické problémy. Zhoršuje podnikateľské prostredie a vytvára umelú bariéru pre investície. Realizácia opatrení na jej obmedzovanie musí smerovať tak do verejného, ako i podnikateľského sektora.
  Preto bola v roku 2003 neziskovou mimovládnou organizáciou Transparency international Slovensko vypracovaná “Protikorupčná charta¨. Táto Charta bola podporená viacerými významnými podnikateľskými subjektmi.
  Naša spoločnosť sa osobou konateľa zúčastnila slávnostného podpisu prvých signatárov Charty dňa 30.septembra 2003 v Bratislave za účasti premiéra SR Mikuláša Dzurindu a veľvyslanca EU v SR Erika van der Lindena.
 • Spoločnosť má zavedené aktívne protikorupčné opatrenia, v súčasnosti prebieha príprava na certifikáciu Systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001/2016.
  Spoločnosť si zároveň uvedomuje zodpovednosť za poskytovanie kvalitnej verejnej služby. Preto je prísne dodržiavaná Príručka kvality, ako základný dokument manažérstva kvality.
  Technici sa pravidelne zúčastňujú školení a preskúšaní, ktoré organizujú poverené technické služby a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 • Ing. Peter Smatana
  vedúci STK
Protikorupčná politika

namePK_Priloha-c.3-Protikorupcna-politika.pdf
Informačná povinnosť v súvislosti s GDPR.

nameGDPR.pdf